Penulisan Rencana Fotografi

“History will be kind to me for I intend to write it.” - Winston S. Churchill

  1. Memberi gambaran dan pemahaman mengenai bentuk dan pendekatan penulisan dalam fotografi.
  2. Membantu dalam mengembangkan kemahiran dan memberi kelebihan kepada jurugambar.
  3. Mengembangkan ilmu dan pemahaman seni fotografi tempatan secara ilmiah dan profesional.